• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
Заява Міністра Вадима Гутцайта на засіданні Ради Європейського Союзу з питань освіти, молоді, культури та спорту
опубліковано 04 квітня 2022 року о 18:52

(4 квітня 2022 року)


Шановні колеги!


Вже понад місяць Україна мужньо стоїть на захисті не лише своєї цілісності та свободи, а і на варті безпеки та демократичних цінностей всього світу.

Від усієї національної спортивної спільноти я хочу подякувати усім країнам, які підтримали Україну у найскладніші часи військової агресії з боку росії.

Понад 4 мільйони українських громадян виїхали за межі своєї країни, ще більше 6 мільйонів осіб стали внутрішньо переміщеними особами і серед них є спортсмени та тренери.

Мільйони українців і досі перебувають під шквалом російських бомбардувань і знаходяться на межі виживання.

Українське суспільство згуртувалося у боротьбі із російськими загарбниками. Багато спортсменів і тренерів вступили до лав Збройних Сил України та територіальної оборони.

На жаль, сотні представників української спортивної спільноти загинуло чи було поранено, серед них є три члени національних збірних команд.

Російські війська за сприяння Республіки Білорусь свідомо руйнують цивільну інфраструктуру України, включаючи спортивні об’єкти. За попередніми даними, окупантами вже знищено чотири великі спортивні об’єкти, ще 23 суттєво пошкоджені. На жаль, кількість зруйнованих російськими окупантами спортивних споруд зростає, як і масштаби руйнувань, які зараз практично неможливо встановити в областях, де тривають активні бойові дії.

З перших днів війни Міністерство молоді та спорту України у взаємодії з усіма учасниками спортивного руху привертає увагу спортивної спільноти світу та Європи до нищівних втрат, які зазнав український спорт під час війни та ініціатив, які можуть допомогти економічно, політично, суспільно та посилити тиск на міжнародні структури у боротьбі з російською агресією.

Для нас важлива принципова позиція Міжнародного та Європейського олімпійських комітетів, міжнародних та європейських спортивних федерацій, які засудили акт військової агресії проти суверенної України та вжили відповідних заходів.

Завдяки консолідованій міжнародній спортивній взаємодії відбувається відсторонення спортсменів Росії і Білорусі від міжнародних змагань, скасовуються міжнародні спортивні заходи в Росії, представників країн-агресорів виключають з органів управління міжнародних федерацій.

Впевнений, що ми маємо показати єднання спортивного руху у протидії зухвалій військовій агресії, яка підриває міжнародний правовий порядок.

З огляду на це я звертаюся до вас із проханням вжити заходів спільно із спортивними організаціями та фінансовими структурами ваших країн для продовження санкційного тиску з метою:

 • виключити Росію та Білорусь з усіх міжнародних спортивних асоціацій (включаючи МОК, МПК, ФІФА, УЄФА та інші федерації);
 • заборонити російським та білоруським спортсменам, тренерам, суддям брати участь у міжнародних змаганнях;
 • припинити продаж прав на трансляцію міжнародних змагань російським та білоруським каналам;
 • заборонити російським та білоруським компаніям спонсорувати міжнародні змагання та клуби.

Війна значно обмежила можливості України із формування національних збірних команд та їх участі у міжнародних та європейських змаганнях.

Велика кількість спортсменів та тренерів опинилися за кордоном і намагаються продовжити тренування. Я вдячний тим з вас, хто вже надає допомогу українським спортсменам у організації тренувальних зборів, тренерам - у працевлаштуванні за своєю спеціальністю. Зокрема, міністри спорту Болгарії, Фінляндії та Польщі відгукнулися на мої звернення про допомогу у організації тренувальних таборів для українських спортивних команд. Десятки спортивних федерацій європейських країн вже прийняли до себе українських спортсменів і ми надзвичайно вдячні їм за цей вияв справжньої дружби і солідарності.

Я прошу вас, моїх колег, спільно зі спортивними федераціями у ваших країнах сприяти нашим спортивним командам, надаючи доступ до спортивних баз, забезпечуючи спортивним обладнанням та інвентарем, залучаючи ваші команди з видів спорту до спільних тренувань та, в разі необхідності, надаючи допомогу спортивних лікарів.

Україна вірить у свою перемогу та відбудову спортивної інфраструктури, відновлення діяльності спортивних закладів, повернення спортсменів та тренерів до звичайного мирного життя та нормальної системи спортивної підготовки.

Зруйновані українські міста та містечка після завершення війни потребуватимуть відбудови і відновлення. Я хочу запропонувати вам, а також учасникам спортивного руху ваших держав розглянути можливість взяти шефство над конкретними суб’єктами українського спортивного руху для відновлення діяльності спортивних клубів, спортивних шкіл та надати їм допомогу у спортивному інвентарі та обладнанні.

Рада ЄС з питань освіти, молоді, культури та спорту могла б також розглянути можливість створення трастового фонду для підтримки відбудови української сфери фізичної культури і спорту, відкритого для отримання пожертв від урядових та неурядових структур.

Хочу наголосити, що зараз будь яка акція на підтримку України, у тому числі публічні виступи провідних спортсменів ваших країн, яка консолідує підтримку ваших суспільств, наближають нас до спільної перемоги.

Я прошу вас, шановні колеги, підтримати прагнення України залишатися потужною спортивною державою, а український народ – бути в сім’ї мирних європейських народів!


Statement by the Minister for Youth and Sports of Ukraine V. Guttsait

 at the meeting of the Council 

of the European Union on Education, Youth, Culture and Sports

(April 4, 2022)


Dear colleagues!


For more than a month, Ukraine has been courageously defending not only its integrity and freedom, but also the security and the democratic values of the world.

On behalf of Ukrainian sports community, I would like to thank all the countries that have supported Ukraine during the most difficult times of Russia's military aggression.

More than 4 million Ukrainians have already fled our country, more than 6 million have become internally displaced persons, and athletes and coaches are among them.

Millions of Ukrainians are still under a barrage of Russian bombing and have to fight for their lives.

Ukrainian society has united in the fight against Russian invaders. Many athletes and coaches joined the Armed Forces of Ukraine and Territorial Defense Forces.

Unfortunately, hundreds of the representatives of the Ukrainian sports community were killed or injured as a result of the war, and three members of national sports teams are among them.

Russian troops, supported by the Republic of Belarus, are deliberately destroying Ukraine’s civilian infrastructure, including sports facilities. According to preliminary data, the occupiers have already destroyed four large sports facilities, and 23 more were significantly damaged. Unfortunately, it is now impossible to evaluate the exact number of sports facilities destroyed by the Russian forces as well as the scale of the destruction in areas where active hostilities ongoing.

From the first days of the war, the Ministry of Youth and Sports of Ukraine, in cooperation with other stakeholders of the sports movement, draws the attention of the sports community of the world and Europe to the devastating losses suffered by Ukrainian sports sphere during the war, to the initiatives that can help Ukraine economically, politically, socially and increase international pressure on the aggressor state.

The important message for the Ukrainian sports movement became the strong position of the International and European Olympic Committees, international and European sports federations, which condemned the act of military aggression against sovereign Ukraine and took appropriate measures.

Due to the consolidated international sports collaboration the athletes of Russia and Belarus do not participate in the international sports competitions; international sports events in Russia are being canceled; the representatives of the aggressor countries are being excluded from the governing bodies of international federations.

I am convinced that we must demonstrate the unity of the sports movement in condemning and combating any military aggression that undermines the international legal order.

With this in mind, I urge you to take action together with sports organizations and financial institutions of your countries to continue the sanction pressure in order to:

 • exclude Russia and Belarus from all international sports associations (including IOC, IPC, FIFA, UEFA and other federations)
 • prohibit any Russian and Belarusian athletes, coaches, judges from participating in international competitions.
 • stop the sale of rights to broadcast international competitions to Russian and Belarusian channels.
 • prohibit Russian and Belarusian companies from sponsoring international competitions and clubs.

The war significantly limited Ukraine's ability for the national sport teams to participate in international and European sport competitions.

A large number of athletes and coaches have fled abroad and are trying to continue the training process far from their homes.

I am grateful to those of you who have already provided assistance to Ukrainian athletes in organizing training camps, to coaches - in the employment according to their specialization. In particular, my colleagues, ministers of Bulgaria, Finland and Poland responded to my requests for the assistance in organizing training camps for Ukrainian sports teams. Dozens of sports federations of European countries have already hosted Ukrainian athletes and we are extremely grateful to them for this manifestation of true friendship and solidarity.

I ask you, my colleagues, in cooperation with sports federations of your countries to support our sports teams by providing access to sports facilities, providing sports equipment and inventory, involving your sports teams in joint training with Ukrainian athletes and, if necessary, assisting with medical care of sports doctors.

Ukraine believes in its victory and the reconstruction of sports infrastructure, the resumption of sports facilities, the return of athletes and coaches to a peaceful life and a normal system of sports training.

Destroyed Ukrainian cities and towns will need to be rebuilt after the war. I would like to invite you, as well as the participants of the sports movement of your countries, to consider sponsoring the stakeholders of the Ukrainian sports movement to restore the activities of sports clubs, sports schools and assist them in providing sports equipment.

The EU Council on Education, Youth, Culture and Sport could also consider setting up a trust fund to support the reconstruction of Ukraine's physical culture and sport infrastructure that will be open to donations from governmental and non-governmental organizations.

I want to emphasize that any action of demonstration of the support of Ukraine, including public speeches of leading athletes of your countries, which consolidates the support of your societies, brings us closer to a common victory.

I ask you, dear colleagues, to support for the Ukraine’s aspirations to remain a powerful sports state, and for the Ukrainian people to be in the family of peaceful European nations!


 Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux